Routestructuren

TOP: Fietsen en wandelen in Fryslân

Eeuwenoude stadjes, grote meren vol witte zeilbootjes en verrassende, groene natuurgebieden – Fryslân is een prachtige provincie en geliefd bij toeristen en dagjesmensen. Je denkt bij Fryslân misschien al snel aan vaarrecreatie, maar je kunt er ook fantastisch fietsen en wandelen. Samen met recreatieschap Marrekrite onderhouden we een uitgebreid fiets- en wandelknooppuntennetwerk.

Bovendien plaatsen en onderhouden we informatiezuilen bij toeristische overstappunten (TOPs). Een toeristisch overstappunt is eigenlijk een startpunt om Fryslân te ontdekken. Zo’n TOP is altijd in de buurt van het fiets- en/of wandelknooppuntnetwerk. Op de informatiezuil vind je niet alleen een grote kaart van de omgeving, maar ook een aantal themaroutes en bezienswaardigheden in de regio. Op elke zuil staat een gedicht dat speciaal voor de locatie gemaakt is.

Meer informatie: https://www.marrekrite.frl/fietsen/toeristische-overstappunten/

copyright 2024 ©

Folkersma Routing en Sign B.V.