Fietsen

Fietsnetwerk Denemarken

In 2022 hebben wij de handen ineen geslagen met het Nederlandse bedrijf Mobycon en het Deense bedrijf NIRAS om een fietsknooppuntensysteem te ontwerpen in Denemarken. In opdracht van Dansk Kyst- of Naturturisme (DKNT, Deense organisatie voor kust- en natuur toerisme) zijn we met de drie partijen aan de slag gegaan met het ontwerp van zo’n netwerk. Vanuit uitgevoerde projecten in Nederland, België en Duitsland hebben we veel ervaring meegebracht naar het mooie Denemarken.

DKNT ziet een grote potentie voor het versterken van het fietstoerisme in Denemarken. Mede door de klimaatverandering verwacht Denemarken de komende jaren een enorme groei in het aantal toeristen. Bovendien is er een verandering van voorkeuren gaande onder toeristen. In plaats van de stroom van toeristen naar Zuid-Europa ieder jaar voor het strand en de warmte, hechten bepaalde groepen toeristen steeds meer waarde aan natuur, activiteiten en rust.

Denemarken heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de basis fietsinfrastructuur in de vorm van fietspaden, routes en borden, maar zij zien hierin nog een grote inhaalslag ten opzichte van andere Europese landen. Het overgrote deel van het netwerk van fietspaden/wegen in Denemarken is aangelegd om van A naar B te komen. Veel van de routes zijn dus minder aantrekkelijk voor de toerist op de fiets die een aangename fietstocht wil ondernemen.

Met behulp van een fietsknooppuntensysteem kan men zelf fietstochten plannen en touroperators kunnen reizen op maat maken.

Aanpak

In Denemarken hebben wij het volgende proces gevolgd:

 1. Selecteren en verbinding van belangrijke locaties

Onze interne GIS-afdeling heeft met behulp van data uit Denemarken een basis voor een geografisch bestand opgezet waarin belangrijke locaties die ontsloten worden in het fietsknooppuntensysteem verzameld wordt. Het gaat om onder andere de volgende locaties:

 • Natuurgebieden

 • Steden en dorpen

 • Toeristische informatiepunten

 • Toiletten

 • Points of Interest; bezienswaardigheden en high lights

 1. Selecteren van geschikte wegen en paden

Nadat alle belangrijke locaties geselecteerd zijn hebben we de wegendata toegevoegd aan het geografische bestand. Deze wegendata is door een lokale partij Septima verzameld. Om geschikte wegen en paden te selecteren, hebben we de data op de volgende manier beoordeeld:

 • Is er een fietspad aanwezig?

 • Hoe snel wordt er gereden op de weg?

 • Wat is de ondergrond van de weg of het pad?

 1. Gebruik data van bestaande fietsroutes

Nadat geschikte paden en wegen gefilterd zijn uit de wegendata is er nog een handige manier om te zien wat aantrekkelijke paden zijn voor een fietsknooppuntennetwerk. Denemarken kent een aantal (lange afstand) fietsroutes welke wij toevoegen aan het geografische bestand.

 1. Een waarde hangen aan de geselecteerde wegen en paden

Na de eerste drie stappen is er al een beginnende netwerk structuur in zicht. Om keuzes te maken tussen verschillende wegen en paden helpt het om een waarde te hangen aan de diverse wegen en paden. Dit hebben we gedaan aan de hand van de CROW principes.

 1. Eigendommen

De wegen en paden waar de routes van het fietsknooppuntensysteem op gepland worden zijn in beheer bij deze of gene. Om het duidelijk te krijgen wie de eigenaar is en waar eventueel toestemming voor gevraagd moet worden, leggen we de routelijnen op een bestand met eigendomsgegevens.

 1. Een netwerkstructuur opbouwen

De netwerkstructuur is definitief waardoor we in de zesde stap op iedere plek waar meer dan twee lijnen bij elkaar komen een knooppunt kunnen generen. Ieder knooppunt krijgt een uniek nummer tussen de 01 en 99.

 1. Workshops en input gemeenten

Het concept netwerk is gereed en werd voorgelegd aan de desbetreffende gemeenten. Folkersma is aanwezig geweest bij diverse workshops in Denemarken waarbij de ambtenaren van de gemeenten hun eigen concept fietsknooppuntennetwerk hebben bestudeerd en ideeën hebben aangedragen. In dit proces is lokale kennis zeer waardevol om het fietsknooppuntennetwerk een zeer hoge kwaliteit te kunnen geven.

En nu?

Voor de deelnemende gemeenten staat er nu een concept fietsknooppuntensysteem op papier. Dit is de basis om over te gaan tot realisatie. Voordat er daadwerkelijk gerealiseerd kan worden dient de uitstraling van de bebording duidelijk te worden. DKNT werkt hieraan samen met de wegen autoriteiten in Denemarken.

Begin 2023 is Folkersma gevraagd om voor de rest van Denemarken ook een concept fietsknooppuntensysteem te creëren. Onze medewerkers leggen hier momenteel de laatste hand aan.

copyright 2024 ©

Folkersma Routing en Sign B.V.