Werkwijze

Toeristische routing
Recreatie en toerisme nemen nog steeds toe. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan innovatieve routing. Er is niet alleen behoefte aan een duidelijke bewegwijzering, ook beleving, themaroutes, activiteiten, digitaliseren van gebiedsinformatie en interactieve mogelijkheden zien wij als kansen om een regio te promoten en de lokale economie te stimuleren. Folkersma verenigt de behoeften en belangen van recreatiebeheerders en recreanten met toeristische routes en digitale oplossingen op maat.

Hoe het werkt
Folkersma levert alle diensten voor routing: van advies en conceptontwikkeling, tot uitvoering en onderhoud, waaronder ook productie en montage van routemarkeringen. Tevens voeren we deelprojecten uit. Afhankelijk van de opdracht doen wij een veldinventarisatie en stellen wij een beeldbestek op. Ook vragen wij vergunningen aan. Desgewenst zorgen wij voor een onderhoudsplan of nemen het gehele onderhoud voor onze rekening.

Elk traject start met een gesprek over doelen, voorwaarden, eisen en kansen. Een projectteam zorgt voor de uitvoering en maakt een routeplan. Uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever.

Uitgangspunten in onze werkwijze zijn ‘ontzorgen’, flexibiliteit, effectiviteit en kwaliteit.

Milieu en CO2 uitstoot
Folkersma voert bewust een beleid met betrekking tot het milieu. Wij willen de duurzame ontwikkeling van de samenleving bevorderen en vinden het belangrijk bewust te zijn van de invloed die ons werk uitoefent op het milieu, binnen en buiten het bedrijf.

In het gehele proces hebben we oog voor milieuzaken. Dit geldt voor het productieproces, alsmede voor het energie- en brandsstofverbruik. Waar mogelijk hergebruiken wij materialen, beperken wij het verbruik van chemicaliën tot een minimum en werken wij met de meest milieuvriendelijke varianten. Het bedrijfsafval wordt volledig gescheiden ingezameld en waar mogelijk gerecycled.

Het beperken van CO2 uitstoot is een belangrijk doel van onze organisatie. Bij onze medewerkers is het nieuwe rijden geïntroduceerd en onze vertegenwoordigers rijden in auto's die vallen in energielabel A of B. Onze bedrijfswagens vallen onder de hoogst haalbare norm, milieunorm 5, en voldoen aan de strengste euronormen.

Ons bedrijfspand is voorzien van de meest milieusparende en energiebesparende elementen. Door middel van zonnecollectoren voorzien we in onze eigen energiebehoefte.