Routing

Folkersma ontwikkelt en realiseert gebruiksvriendelijke toeristische routes. Wij stellen (thema)routes samen, ontwerpen borden, regelen vergunningen en zetten desgewenst een onderhoudsplan op en zorgen voor het beheer ervan. Wij verzorgen zowel complete trajecten als deelprojecten, in Nederland en daarbuiten.

Gps en beleving
Ook maken wij routes geschikt voor GPS-gebruikers. Met interactieve elementen, zoals apps, informatiepanelen en luisterapparatuur, voegen we ervaringen en recreatieve- en toeristische mogelijkheden toe. Daarnaast ontwikkelen wij routeplanners en mobiele applicaties, waarmee gebruikers online een eigen route kunnen samenstellen.

Recreatieve fietsroutes
Folkersma heeft een groot deel van het landelijke fietsknooppunten netwerk aangelegd. Daarnaast ontwerpen en realiseren wij in overleg met opdrachtgevers lokale routes en themaroutes. Deze kunnen wij uitbreiden met route-apps en interactieve extra’s op de route.

Recreatieve wandelroutes
Folkersma ontwikkelt nieuwe wandelroutes en legt wandelnetwerken aan. Deze kunnen we aansluiten bij bestaande systemen of geheel nieuw ontwikkelen. Het karakter van de omgeving is meestal leidend. Wandelroutes zijn bij uitstek geschikt om uit te breiden met interactieve onderdelen. 

Recreatieve vaarroutes
Folkersma heeft van oudsher ervaring met het ontwikkelen en aanleggen van routes voor kano’s, sloepen en fluisterboten. Daarnaast ontwerpen en realiseren wij ook aanlegvoorzieningen, steigers en bruggen voor genoemde recreatieve vaartuigen. Al deze bewegwijzering voldoet aan Europese richtlijnen en het Binnenvaart Politie Reglement, BPR.

Bewegwijzering voor auto’s
Folkersma ontwikkelt uniforme systemen voor de bewegwijzering van toeristische- en utilitaire objecten als campings, attracties en regionale voorzieningen als sportvelden en recreatiegebieden. Ontwerp, kleurgebruik en bijbehorende iconen zijn conform de wettelijke richtlijnen.