TOP-zuil Harkema

Oplevering juli 2020
Opdracht In opdracht van Recreatieschap Marrekrite hebben wij in de zomer van 2020 een TOP (Toeristisch Overstappunt) zuil geplaatst nabij de Spitkeet in Harkema. Vroeger was dit gebied een uitgestrekt veengebied. Dit veen werd in de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw afgegraven. Het gebied heeft een rijke geschiedenis. De TOP zuil verteld de bijzondere verhalen van dit gebied en men kan vanaf de TOP een route uitstippelen, op de fiets of te voet. Vanaf het punt kan men zijn weg vervolgen via de fiets- en wandelknooppuntennetwerken of de themaroutes die vermeld worden op de TOP. Tevens hebben wij in samenwerking met Schaal10 de cartografie voor deze TOP verzorgt.