Advies

Folkersma is een ervaren ontwerper en ontwikkelaar van complexe toeristische routenetwerken en diverse types signalisatie en helpt u op weg met advies op maat.

In de afgelopen twintig jaar hebben we veel kennis opgebouwd inzake planvorming en ontwikkeling van routenetwerken en signalisatie. Dankzij deze ervaring zijn we in staat om opdrachtgevers van een actueel en adequaat advies te voorzien.
Ons team van specialisten biedt concrete ondersteuning bij het ontwikkelen van een toeristisch recreatieve visie voor uw regio.

Door middel van kennis van de veranderende algemene levensstijl en behoeften van de recreant kunnen wij een plan voor u schrijven wat daarop aangepast is. De wereld van recreatie verandert constant en dat brengt continu nieuwe ontwikkelingen en trends met zich mee. Binnen een project spelen vele belangen, doelstellingen en kaders een grote rol waardoor het belangrijk is om een overzichtelijk plan te creëren waarin eenieder zich kan vinden. Samenwerking tussen belanghebbende partijen resulteert in een (economische) meerwaarde voor de deelnemende partijen in een gebied of regio. Door middel van duidelijk overleg, onderzoek en het betrekken van belanghebbenden geven wij advies op maat.

Dankzij een duidelijke visie op middellange en lange termijn is een regio of gebied in staat om haar imago en lokale economie te stimuleren. Folkersma verzorgt de hele planvorming en procesbegeleiding en vraagt desgewenst subsidiegelden en cofinanciering aan.

Goed en passend advies is de sleutel naar groei van uw regio of organisatie op lange termijn!